สมัครงาน

บริษัท ช.กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ศูนย์บริการหลังการขายและศูนย์ช่อมตัวถังและสีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย กำลังขยายงานต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขยัน มุ่งมั่น อดทน เข้าร่วมงานเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 

 ลำดับที่ ชื่อตำแหน่งงาน เพศ อายุ  จำนวน คุณวุฒิ ค่าจ้าง
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 908 4030 ต่อ 210 ฝ่ายบุคคล